76.

Aici e Duhul Domnului

Ce plăcut, ce tainic trup slăvit, Da, noi știm, aici e Duhul Domnului! Căci Hristos, prin Duhul, ne-a unit, Da, noi știm, aici e Duhul Domnului! O, Duh Preasfânt, Tu, Sol Ceresc! Rămâi aici cu noi, toarnă dragoste și har, Și-n noi, mereu, să arzi tot ce-i lumesc, Să ne-nchinăm smeriți, prin necuprinsu-Ți dar, În duh și-n adevăr.