7.

El Şadai

R: El Şadai, El Şadai, Înălţate Adonai, Neschimbat din veşnicii, Neschimbat în veci rămâi, El Şadai, El Şadai, Preaiubite Adonai, Te-adorăm în duh şi-n grai: El Şadai. 1. Prin iubire ai jertfit și pe Isaac l-ai izbăvit, Braţul tare-ai ridicat, marea s-a făcut uscat. Ai salvat-o pe Agar căci Tu îl vezi pe cel fugar, Şi din Egipt pe robi i-ai slobozit. R: El Şadai, El Şadai, Înălţate Adonai, Neschimbat din veşnicii, Neschimbat în veci rămâi, El Şadai, El Şadai, Preaiubite Adonai, Te-adorăm în duh şi-n grai: El Şadai. 2. În Scripturi ne-ai arătat că Fiul Tău S-a întrupat, Că la oameni ai trimis pe Mesia Cel promis. Dar puţini au înţeles că El e Mielul cel ales, Şi-al Tău plan s-a împlinit Prin Isus cel răstignit. R: El Şadai, El Şadai, Înălţate Adonai, Neschimbat din veşnicii, Neschimbat în veci rămâi, El Şadai, El Şadai, Preaiubite Adonai, Te-adorăm în duh şi-n grai: El Şadai.