58.

Rege și rob smerit

1. Rege și Rob smerit, Sfânt Slujitor mărit, Din slăvi cerești venind Și luând chip de om, Umil S-a aplecat, Cel Veșnic ne-a spălat, Cel Necuprins, Cel Viu, Eternul, Morții S-a dat. R: Taină de nepătruns, Miel frânt și Domn de sus, Vreau să-Ți cânt Ție, Tu ești Domnul meu! Ești Domnul meu! 2. S-asculte a-nvățat Și-n moarte S-a-mbrăcat, A cucerit smerit, pe lemn suferind, Durerii S-a supus și viață ne-a adus; Când Se ruga ”O, iartă-i, Tată!”, Noi L-am străpuns. R: Taină de nepătruns, Miel frânt și Domn de sus, Vreau să-Ți cânt Ție, Tu ești Domnul meu! Ești Domnul meu! 3. Cel sfânt, Cel Preaînalt Slava Și-a dezbrăcat, Și-n slăbiciunea Sa iubire-am aflat, Al veșniciei Domn blând a îngenuncheat La tronul slavei Lui Cu cinste ne-a ridicat. R: Taină de nepătruns, Miel frânt și Domn de sus, Vreau să-Ți cânt Ție, Tu ești Domnul meu! Ești Domnul meu!