53.

Isus e Mielul Sfânt

1. Isus e Mielul Sfânt, Cel demn de-ncoronat, Cântați voi, ceruri și pământ, Pe Marele-mpărat. Și tu, inima mea, Să cânți cu toate-n cor, Căci El e mântuirea ta Și Rege-al regilor. 2. E Domnul dragostei, Cel demn de-ncoronat, El poartă-al răstignirii semn, Dar e glorificat. Nu-i nimenea sub cer Ca El de proslăvit, Coroana slavei este-a Lui, Căci El a biruit. 3. El este-al vieții Domn, Cel demn de-ncoronat, Cu moartea Sa de Dumnezeu Pe moarte a călcat. El ne-a deschis un drum Spre lumea cea de sus, El pentru noi a biruit, La viață ne-a adus. 4. E Rege-al regilor În cer și pe pământ, La fel cu Tatăl în măriri, La fel cu Duhul Sfânt. ‘Naintea Domnului În adorare stați, Coroane-aduceți pentru El Și Lui vă închinați.