48.

Un imn de glorie

1. Un imn de glorie cântăm, Vrem toți pe Domnul să-L lăudăm, Aleluia, Aleluia! Cristos pe noi ne-a mântuit, Iadul și moartea-a biruit. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 2. Din morți Cristos a înviat, La ucenici S-a arătat, Aleluia, Aleluia! Când L-au văzut s-au bucurat Și umiliți s-au închinat. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 3. Sus pe un munte El i-a dus, Să-I fie martori, El le-a spus, Aleluia, Aleluia! Apoi i-a binecuvântat Și sus în slavă S-a ‘nălțat. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 4. El a promis că va veni, Pe-ai Săi iubiți a-i proslăvi, Aleluia, Aleluia! De-aceea noi voios cântăm, Pe-al nostru Domn Îl așteptăm. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia!