45.

Cristos cel crucificat

1. Cristos cel crucificat, Aleluia! Dintre cei morți a-nviat, Aleluia! Boldul morții a învins, Aleluia! Pentru viață ne-a aprins, Aleluia! 2. Domnul, după ce-a-nviat, Aleluia! Sus le cer S-a înălțat, Aleluia! El e veșnic Domnitor, Aleluia! Ceru-ntreg Îl laudă-n cor, Aleluia! 3. O, veniți ca să-I cântăm, Aleluia! Umiliți să ne-nchinăm, Aleluia! Căci prin jertfă ne-a-nfiat, Aleluia! Și cu Tatăl ne-a-mpăcat, Aleluia! 4. Cu mult har suntem purtați, Aleluia! Zilnic binecuvântați, Aleluia! Preamărim într-un cuvânt, Aleluia! Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Aleluia!