41.

Ce dragoste!

1. O, Dumnezeule Preasfânt, Ai coborât în al meu mormânt, Din oase-uscate de păcat Un trup ceresc ai ridicat! R: Ce dragoste de ne-nţeles, Să mori ca eu să fiu salvat! Eu Te uram când m-ai ales! Eu Te loveam când m-ai iertat! 2. Tu, Domnul Cel făr’ de-nceput Ai îmbrăcat un trup de lut, Te-ai răstignit pe cruce sus Chiar pentru cel ce Te-a străpuns! R: Ce dragoste de ne-nţeles, Să mori ca eu să fiu salvat! Eu Te uram când m-ai ales! Eu Te loveam când m-ai iertat! 3. La tronul Tău o, Rege sfânt, Smeriţi, toţi ne vom închina! Tu, Mielule ce-ai fost ‘junghiat, Vei fi pe veci glorificat. R: Ce dragoste de ne-nţeles, Să mori ca eu să fiu salvat! Eu Te uram când m-ai ales! Eu Te loveam când m-ai iertat!