38.

S-a născut azi Domnul Sfânt

1. Frumoasă zi de bucurii La noi iar a sosit, În coruri sfinte cu îngerii Cântarea ne-am unit. Slavă lui Dumnezeu cântăm, Regelui nostru ne-nchinăm, Pace fie pe pământ: S-a născut azi Domnul Sfânt. 2. Când întunericul domnea, Lumina a venit, Căci Dumnezeu ne oferea Un dar neprețuit. Slavă lui Dumnezeu cântăm, Regelui nostru ne-nchinăm, Pace fie pe pământ: S-a născut azi Domnul Sfânt. 3. Acum la ieslea Ta venim, La Cel glorificat, Umilul Prunc ce azi privim E Domn și Împărat! Slavă lui Dumnezeu cântăm, Regelui nostru ne-nchinăm, Pace fie pe pământ: S-a născut azi Domnul Sfânt.