36.

Astăzi venim

1. Astăzi venim toți, cu bucurie, La Betleem să ne închinăm. Iată, în paie, Domnul iubirii! Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Căci El e Domn. 2. Coruri de îngeri cântă mărire, Al păcii Domn astăzi S-a născut; Glorie, cinste, în adorare! Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Căci El e Domn. 3. Îți mulțumim, o, Doamne Cristoase, Pentru al dragostei Tale dar! Te-ai întrupat să porți vina noastră. Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Veniți, vă-nchinați Lui, Căci El e Domn.