334.

Desăvârșită Dragoste divină

1. Desăvârşită Dragoste divină, La tronul Tău în rugă ne-aplecăm: Pune-ntre ei iubire fără margini, Veşnic să îi uneşti, noi Te chemăm. 2. Desăvârşită şi eternă Viaţă, Fii siguranţa lor în încercări, Dă-le răbdare şi credincioşie, Să biruie şi temeri şi dureri. 3. Fii milostiv, o, îndurat Părinte, Prin Fiul Tău, Cuvântul coetern, Care-mpreună cu Preasfântul Spirit, Eşti adorat şi lăudat mereu.