255.

Temelie pe veci

1. Temelie pe veci ați găsit în Scripturi Pentru-a voastră credință, voi, toți sfinții Lui. Ce-i scris în Cuvânt oare nu-i îndeajuns, Vouă, celor ce viața-n Cristos v-ați ascuns? 2. „Nu te teme și nu fi nicicând frământat; Dumnezeu îți sunt Eu și-ajutor necurmat. Te voi întări și-n picioare vei sta, Căci a Mea dreaptă sfântă te va ajuta.” 3. „De vei trece prin ape adânci și stihii, Șuvoiu-ntristării nu te va-nghiți; Voi fi lângă tine să schimb rău-n har, Să sfințesc pe deplin chiar și-acel loc amar.” 4. „Încercarea de foc când în cale-ți va sta, Din belșug harul Meu noi puteri îți va da. Căci focul va arde doar vechi legături Și îți va curăți aurul de-orice zguri.” 5. „Orice suflet  ce-odihnă-a găsit în Isus, Chiar de urlă vrăjmașii, nu va fi răpus. Când iadul întreg să îl clatine-ar vrea, Eu nicicând, nu, nicicând pe el nu-l voi lăsa!”