250.

Duh Preasfânt

1. Duh Preasfânt, Suflarea Celui Viu, suflă viață-n sufletu-mi uscat, Înnoit și întregit să fiu de prezența Celui înviat.  Prin Cuvânt trezește mintea mea, dă-mi credință când nu pot vedea, Toarnă zel pentru sfințenia Ta, Duh Preasfânt, inundă-mi inima.   2. Duh Preasfânt, de roade umple-mă, bucuria Ta s-o am oricând. Dragostea ce greșu-acoperă să troneze-n al meu trai și gând.  Bun cu cel semeț și cel supus, blând, să semăn pacea ca Isus. Pune-n loc de trudă har bogat, doar Cristos să fie înălțat!   3. Duh Preasfânt, când lumea a-nceput, peste toate viață ai turnat. Să-Ți reverși puterea ca-n trecut, fă-Ți de har poporul însetat.    Înălțând mireasma rugilor, ne condu pe calea jertfelor, Ca uniți, să arătăm vădit fața lui Cristos Cel proslăvit.