25.

Laudă, o, suflete, pe Domnul

1. Laudă, o, suflete, pe Domnul Și-ofranda buzelor adu-I, Liber și vindecat în totul, Îi cântă veșnic numai Lui! Aleluia, Aleluia! Cântă veșnic Regelui! 2. Dă-I slavă pentru-a Sa-ndurare Ce-a întărit pe credincioși. Grabnic la binecuvântare E Domnul nostru Glorios! Aleluia, Aleluia! Cântă pe Cel Glorios! 3. Noi suntem toți aici vremelnici Iarbă uscată-n aspru vânt, Dar îndurarea-I ține veșnic, Mila nu va pieri nicicând. Aleluia, Aleluia! Cântă, ‘nalță pe Cel Sfânt! 4. Îngeri din slavă Îl adoră, Sfinții se pleacă-n fața Lui, Neamuri cântând Îl înconjoară Pe Dumnezeul harului. Aleluia, Aleluia! Slavă, Domn al harului!