246.

Cel mai bun Prieten

1. Cel mai bun Prieten, bucuria mea, Doamne, lângă Tine-mi cântă inima! (: Chiar de trec prin neguri, chiar de-i drumul greu, Tu mi-ești ajutorul, Tu mi-ești Dumnezeu.:) 2. Cel mai bun tezaur, cel mai prețios, Glasul Tău, o, Doamne, glasul Tău duios! (: N-am nimic în lume, totu-i de prisos, Tu mi-ești bogăția, Tu, Isus Cristos.:) 3. Sfânta mea speranță, Canaan ceresc, Pacea Ta mă ‘nalță, o, cât Te doresc! (: Te aștept, Isuse, în regatul Tău, Tu mi-ești viitorul, Tu ești Dumnezeu.:)