238.

Slăviți-l pe Cristos

1. N-or dăinui comori sub cer, nici ceea ce trudim; Când casa n-o zidește El, zadarnic ostenim. Cei ce cu „mâine” v-ați fălit, uitând c-aicea jos Vi-e traiul abur scurt, grăbit, slăviți-L pe Cristos! R: Slăviți-L, căci e Împărat, Slăviți-L pe Cristos! Cântați domnia-I necurmat, Slăviți-L pe Cristos! 2. Precum în cer și pe pământ să fie voia Lui! Slăviți-L, căci e Dragoste și Pâinea cerului. La apa vie e chemat să vină cel setos, Să bea din cupa harului, slăviți-L pe Cristos! R: Slăviți-L, căci e Împărat, Slăviți-L pe Cristos! Cântați domnia-I necurmat, Slăviți-L pe Cristos! 3. Iar când Cel drept și-adevărat și Marele „Eu sunt” Va face El, Cel junghiat, cer nou și nou pământ, Atunci vom locui cu El, cu Mielul glorios, Făclie veșnic ne va fi, slăviți-L pe Cristos! R: Slăviți-L, căci e Împărat, Slăviți-L pe Cristos! Cântați domnia-I necurmat, Slăviți-L pe Cristos!