233.

Tron de slavă

R: În ceruri e un tron de slavă, har și judecată, Acolo închinarea e ca jertfa necurmată. 1. "De trei ori sfânt!" cutremură a cerului oștire, Cu heruvimi înfiorați de teamă și uimire. Spre vrednicul, măreț Stăpân, ce început nu are Și-aruncă sfinții-a’ lor cununi, Căzându-I la picioare. R: În ceruri e un tron de slavă, har și judecată, Acolo închinarea e ca jertfa necurmată. 2. Tărie, cinste, laudă, întelepciune, slavă, Putere, bogăție spre Mielul și spre Tatăl! Ești vrednic, Tu, ce-ai fost jertfit, prin sânge nepătat Ne-ai curățit și pentru Tatăl ne-ai răscumpărat! R: În ceruri e un tron de slavă, har și judecată, Acolo închinarea e ca jertfa necurmată. 3. Cel de pe tron e Suveranul, a Lui e-mpărăția, A Lui e slava, judecata, a Lui e mântuirea! Mânia Lui e de temut, e ultimul cuvânt, E condamnare pentru cei ce împotrivă-I sunt. R: În ceruri e un tron de slavă, har și judecată, Acolo închinarea e ca jertfa necurmată. 4. "Precum în cer și pe pământ" e voia Lui măreață, Cei ce rămâne-vor cu El vor stăpâni în viață! "Precum în cer și pe pământ" Curând se va-mplini, Ferice e de cel ce rabdă până-n acea zi! R: În ceruri e un tron de slavă, har și judecată, Acolo închinarea e ca jertfa necurmată. 5. Și orice preț am mai plăti în urma crucii Sale Se va schimba în slăvi de har, Cununi nepieritoare… Ospățul este pregătit, mireasa-nveșmântată, O, vino, Mire preaiubit, Amin! " Eu vin îndată!" R: În ceruri este o cetate de Mielul luminată, În închinare-I vom sluji ca jertfă necurmată.