229.

Slăvit Împărat

1. Tu, Doamne, ești plin de-ndurare, De har Ți-este nins tot veșmântul, Iar dragostea Ta jertfitoare N-o poate cuprinde pământul. A Ta bunătate revarsă Balsam și miresme de-alin. Spre noi când Ți-e fața întoarsă, Ni-e cerul de dor și lumini. 2. Doar Tu, cea mai scumpă comoară, Ești sfânt, minunat și perfect! În Tine nu-i umbră de-ocară, Ești vrednic de slavă și drept. Puterea-i a Ta-n întregime, Pe toate le vezi și le știi, Nimic nu Te-ntrece-n mărime, Ești Domn și în veac vei domni! 3. Privim copleșiți de uimire, Ce-adânc Te-ai smerit la Calvar! Prin jertfă ne-ai dat mântuire Și viață eternă prin har. Să fie ‘nălțat al Tău Nume, Măreț Salvator și-mpărat, Cu răscumpărații din lume Strigăm: „Fii în veci lăudat și-adorat, Al nostru slăvit Împărat!”