224.

În Cristos Isus

1. În Cristos Isus Nicio osândire nu-i, Când îndemnurile firii Le răstignim pe crucea Lui. Suntem prin lucrarea Sa Izbăviți de-ocara grea; Legea Duhului de viață ne dă bucuria, pacea Sa. 2. În Cristos Isus Pietre vii suntem numiți, Preoție-mpărătească, Al Său locaș duhovnicesc Și o seminție-aleasă, Pentru Domnul un neam sfânt; Pentru Sine ne-a răscumpărat, A Lui ungere ne-a dat. 3. În Cristos Isus Suntem fii ai Regelui; Ne-ntinată moștenire Am primit în harul Lui. Suntem fii ai lui Avraam, Ne-ndreptăm spre Canaan; Negreșit al nostru Domn va-mplini Ce-n Cuvânt El ne-a vestit. 4. În Cristos Isus Avem totul pe deplin, Rânduiți mai dinainte Din iubire să-I slujim. În cetatea Tatălui Locui-vom pe vecii; Fericirea și-ndurarea Lui Pentru veci ne-or însoți.