191.

Când Te-ai născut, Isuse

1. Când Te-ai născut, Isuse, și îngerii de Sus cântarea minunată a Păcii ne-au adus, S-a bucurat pământul… de mii de ani dorea să vină, să-l cuprindă odată Pacea Ta! 2. Doreau să vină munții și apele-o doreau, și câmpul, și pădurea, și toate-o așteptau… Iar Tatăl o trimise prin Tine, Fiu Plăcut, toți îngerii-o vestiră… dar lumea nu Te-a vrut. 3. N-a vrut să Te iubească, n-a vrut a Te urma pe Tine, Domnul Păcii, și n-au vrut Pacea Ta; Ci mulți se învrăjbiră și mulți s-au tulburat, la porți închise Pacea mereu plângând a stat. 4. Iar azi, ca niciodată, Isuse, însetăm de Pacea Ta, de Pacea pe care-o așteptăm… O, dă-ne-o iarăși, Doamne Isuse, cum au spus odată îngerașii, când coborau de Sus…