153.

Tu ești Creatorul

1. Tu ești Creatorul universului întreg, Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna glasul Tău îl înțeleg, Marea și pământul, tot ce are viață Îți dedică existența lor. R: Toate le-ai creat, pe toate Mâna Ta le ține, Toate-mi spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea Ta și viață peste mine, Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. 2. Împărat al slavei, Tu luminii ești Stăpân, Îngerii Te laudă și oștirile cerești. Vin cu bucurie, viața mea să Ți-o închin, Vreau să-Ți simt prezența, să-Ți ascult Cuvântul, Să Te-aud șoptind că mă iubești. R: Toate le-ai creat, pe toate Mâna Ta le ține, Toate-mi spun că Tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea Ta și viață peste mine, Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu.