148.

Crezul apostolic

1. Cred în Unul Domn puternic, Tată-a toate Creator, Cred în Unul, Fiu al slavei, Dumnezeu Mântuitor. Zămislit a fost prin Duhul, din fecioară S-a născut, Trei în Unul, de-o Ființă, Tată, Fiu, Duh, Una sunt. R: Da, eu cred, o, Doamne, cred! Da, eu cred, o, Doamne, cred! 2. Sub Pilat din Pont muri El, răstignit de-al meu păcat, L-a primit mormântul rece și în moarte a călcat. Dar a treia zi cu slavă dintre morți a înviat! Și cu Tatăl El domnește, căci la ceruri S-a ‘nălțat. R: Da, eu cred, o, Doamne, cred! Da, eu cred, o, Doamne, cred! 3. Da, Cristos e-acum în ceruri, mijlocește pentru toți, Însă iarăși va să vină, judecând pe vii și morți. Cred în Duhul ce sfințește, Domn de viață dătător, Care-a fost trimis prin Fiul, pentru noi Mângâietor. R: Da, eu cred, o, Doamne, cred! Da, eu cred, o, Doamne, cred! 4. În Biserica cea vie unde-s sfinții adunați, Cred, căci iată-n părtășie ei, de veacuri sunt legați. Cred că vina mi-e iertată și în trup voi învia, Pentru viața ce-o să vină, lângă Domnu-n slava Sa. R: Da, eu cred, o, Doamne, cred! Da, eu cred, o, Doamne, cred!