144.

Tatălui preamărire

1. Tatălui preamărire și Fiului, și Duhului cel Sfânt! Cum a fost din veșnicie, și azi, și-n veac să fie! Glorie-n veac! Amin, Amin.