139.

Din neliniştile zilei

1. Din neliniştile zilei vin la Tine-acum, Doamne, Te rog, dă-mi pacea Ta. Din neliniştile zilei vin la Tine-acum, Doamne, Te rog, Îndreaptă spre Tine al meu gând.