131.

Eu cât şi casa mea

1. Eu cât şi casa mea dorim, O, Doamne-n veci să Te slujim. /:Te rog să-mi dai puterea Ta Să Te servesc cu viaţa mea. :/ 2. Pe-ai mei m-ajută să-i iubesc, Prin viață să le dăruiesc /:O pildă bună, cum Tu vrei Să fie ucenicii Tăi. :/ 3. Mă rog, o, Doamne, ne-ncetat Ca eu şi toţi ce mi i-ai dat /:Supuşi, uniţi, să vieţuim, Şi Ţie veşnic să-Ţi servim. ;/ 4. Drept jertfă Ţie mă predau, Ai Tăi să fim pe veci eu vreau. /:Ascultă, Doamne, ruga mea, Dă binecuvântarea Ta. :/