130.

E-atâta cânt

1. E-atâta cânt sub cerul necuprins, Şi-n suflete astăzi soare s-a aprins, Azi îngeri vin, înalţă slavă-n cor! Zi minunată-n Eden creată! 2. Revarsă azi belşugul Tău de har, Iubire divină dă-le Tu în dar. Pe-ai Tăi copii să-i binecuvintezi! Ai Tăi să fie pentru vecie! 3. O cale nouă astăzi s-a deschis Şi raze divine cerul a trimis. Părinte scump, condu-i pe-ai Tăi copii În bucurie şi-n armonie!