13.

Dumnezeul Creator

1. În slavă-L ridică-aurora Şi-L ‘nalţă-amurgu-n cântări! Un Nume spun tuturora Şi-L poartă peste zări: R: E Dumnezeu Creator al vieţii curat izvor, El ne-a zidit în iubire! E Dumnezeu Creator, Măreţ Domn al Domnilor, El ne-a adus mântuire! 2. Ascultă-ale frunzelor şoapte Şi cântul apei din prund, De El spun stelele-n noapte Şi văile răspund: R: E Dumnezeu Creator al vieţii curat izvor, El ne-a zidit în iubire! E Dumnezeu Creator, Măreţ Domn al Domnilor, El ne-a adus mântuire! 3. Şi tunet, şi vânturi, şi valuri, Cu mari puteri glăsuiesc, Se-aud ecouri pe dealuri Şi munţii toţi vuiesc: R: E Dumnezeu Creator al vieţii curat izvor, El ne-a zidit în iubire! E Dumnezeu Creator, Măreţ Domn al Domnilor, El ne-a adus mântuire!