129.

Un Nume scump

1. Un Nume scump ne-a adunat, Isus Cristos, măreţul Miel glorificat, Căci Tatăl ne-a unit prin Fiul Său iubit Cu pâine, vin, cu-al nostru Domn ne-mpărtășim. 2. Prezent cu noi, sfinţit în toţi, Cel ce S-a frânt a înviat dintre cei morţi, El, Domnul Preaiubit, e Musafir slăvit, Cu pâine, vin, cu-al nostru Domn ne-mpărtăşim. 3. Nimeni, nimeni nu-i străin, Toţi suntem un trup, Domnul ne-a iertat deplin, Dintre noi, ziduri se duc. Suntem o familie, Capul e Cristos Nu-L vedem, dar e aici, Şi cu El ne-mpărtăşim. 4. Un Nume scump ne-a adunat, Isus Cristos, măreţul Miel glorificat, Căci Tatăl ne-a unit prin Fiul Său iubit, Cu pâine, vin, cu-al nostru Domn ne-mpărtăşim. 5. În noul veac în cer zidit, Vedea-vom slava Celui vrednic de mărit, Anticipăm cu dor ospăţul slăvilor, Cu pâine, vin, cu-al nostru Domn ne-mpărtăşim.