123.

Vesti-voi azi

1. Vesti-voi azi mărirea Domnului, Prin El cânta-voi îndurarea Lui. Din starea mea smerită, din adânc, M-a ridicat prin Numele Lui sfânt. 2. Vesti-voi azi puterea Domnului, Căci mari lucrări zidi cu braţul Lui. A risipit mândria celui rău Şi pace dat-a sufletului meu. 3. Vesti-voi azi iubirea Domnului, Iertarea Sa şi bunătatea Lui; Pe cei flămânzi şi goi i-a săturat, Pe cei smeriţi, din tină i-a ‘nălţat. 4. Vesti-voi azi pe Domnul Preaiubit, Căci, iată, ce-a promis, a făptuit. El credincios şi milostiv va fi Din neam în neam şi până-n veşnicii.