Isus pentru mine (Mai bine-i cu Domnul)

1. Isus pentru mine e mai de preț Decât e argintul sau aurul, Căci El vieții mele i-a dat un rost Când palmele sale străpunse-au fost. R: Dar decât stăpân peste mari averi Înrobit de greu păcat, Mai bine-i cu Domnul oriunde-oricând El e comoara mea 2. Nu vreau de la lume nici faimă, nici bani. Nu vreau nici urale, nici sute de ani Îl vreau doar pe Domnul în inima mea Să stea, să domnească pe veci în ea. R: Dar decât stăpân peste mari averi Înrobit de greu păcat, Mai bine-i cu Domnul oriunde-oricând El e comoara mea 3. Mai alb decât crinul e Domnul Sfânt. Mai dulce-i ca mierea cerescul Cuvânt. Sădit lâng-al vieții curat izvor Nicicând nu mă clatin de-i vânt sau nor. R: Dar decât stăpân peste mari averi Înrobit de greu păcat, Mai bine-i cu Domnul oriunde-oricând El e comoara mea