Crucea-i ascultarea

1. Crucea-i ascultarea Domnului Isus, Cea mai ‘naltă Jertfă care s-a adus; Darul cel mai mare, preţul ne-ntrecut Ca să mântuiască ce era pierdut! R: Crucea-i slava Ta Crucea-i pacea mea, Din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos; Viaţă mi-a adus Crucea lui Isus, Slavă lui Hristos, Slavă lui Hristos! 2. Crucea e iubirea Domnului Isus Nu-i cuvânt să-nalţe dragostea mai sus; Nu-i nimic s’arate-atât de strălucit Dragostea cu care Tatăl ne-a iubit. R: Crucea-i slava Ta Crucea-i pacea mea, Din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos; Viaţă mi-a adus Crucea lui Isus, Slavă lui Hristos, Slavă lui Hristos! 3. Crucea-i biruinţa Domnului Isus El a-nvins când singur morţii S-a supus Şi-a zdrobit vrăşmaşul când S-a umilit, Preamărit e Mielul fiindcă S-a jertfit! R: Crucea-i slava Ta Crucea-i pacea mea, Din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos; Viaţă mi-a adus Crucea lui Isus, Slavă lui Hristos, Slavă lui Hristos! 4. Crucea este slava Domnului Isus Prin ea Şi-a ‘nălţat El Numele mai sus. Rănile Lui sfinte veşnic vor purta, Mântuirea noastră şi mărirea Sa! R: Crucea-i slava Ta Crucea-i pacea mea, Din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos; Viaţă mi-a adus Crucea lui Isus, Slavă lui Hristos, Slavă lui Hristos!