Astăzi vin să-mi plec genunchii

1. Astăzi vin să-mi plec genunchii, Înaintea ieslei Tale; /: Copilaş din altă lume, Obosit de frig şi cale. :/ 2. Şi-mi plec inima şi faţa, Copilaş din zarea-albastră. /: Şi mă-nchin cu umilinţă, Căci cobori în lumea noastră. :/ 3. Nu am smirnă, ca şi magii, Nici tămâie şi nici aur /: Lacrimile pocăinţei Îmi sunt singurul tezaur :/ 4. Ţi le-aduc acum ‘nainte, Cu sfială şi ruşine, /: Copilaş venit din ceruri Să porţi crucea pentru mine! :/