49.

Cununa de argint

1. Cunună de argint nici haină de-mpărat Isus pe-acest pământ nu a purtat Într-o manta de purpură L-au îmbrăcat Primind bătăi pentru al meu păcat. R: Tronul I-a fost o cruce grea Cununi de spini diadema Dragostea Sa de Salvator Pecetluindu-L ca Mântuitor. 2. Pe tron de fildeș El n-a stat ca Domnitor Pe Golgota ne-a fost Mântuitor Tot ce-a avut El pentru păcătoși a dat Împărăția păcii-a-ntemeiat. R: Tronul I-a fost o cruce grea Cununi de spini diadema Dragostea Sa de Salvator Pecetluindu-L ca Mântuitor. 3. Cu martori falși L-au acuzat și condamnat Primind bătăi pentru al meu păcat Din rănile Sale curgea sângele sfânt Spre mântuirea noastră pe pământ. R: Tronul I-a fost o cruce grea Cununi de spini diadema Dragostea Sa de Salvator Pecetluindu-L ca Mântuitor.