332.

De ai auzit ca Mesia a venit

De ai auzit că Mesia a venit Așa cum s-a spus despre El în Cuvânt În lumea de chin și dureri S-a născut S-aducă viață pe-ntregul pământ. R: Căci Mielul de jertfă junghiat Prin sângele Lui ne-a spălat De orice păcat și dureri El ne-a izbăvit. Salvarea în lume-a venit Prin al Tatălui Fiu iubit Și doar prin Isus Cel jertfit Poți fi mântuit! Profeții-n vechimi au spus de Mesia Ca om al durerii văzut de Isaia Căci El a venit să-mi poarte povara Și-al lumii păcat să-l poată spăla. Deci prietene nu descuraja Ci ridică-ți ochii azi la jertfa Sa Noi lege-am călcat dar moartea a plătit Și viață ne-a dat prin Mielul jertfit.