282.

Sa stai pe stanca mantuirii

Să stai pe stânca mântuirii Senin, voios și neclintit /: Chiar când stihiile naturii Pornite din adâncul firii Dezlănțui-se-vor cumplit. :/ R: Să nu privești 'napoi Să mergi tot înainte Isus va fi cu tin' Prin greu și prin nevoi Dar nu te da 'napoi. Să stai în strânsă legătură Ca mădular în trupul Lui /: În dragoste fără măsură Cu-a Duhului Sfânt armătură Să lupți ca fiu al cerului. :/ Să stai la umbra celui veșnic Lumina Lui să-ți fie scut /: De vin văpăi de întuneric De-ai fi prădat ce cei puternici Să nu te uiți la ce-ai pierdut. :/ Chiar dacă tremuri în furtună În vânt și val vijelios /: Deasupra ta stă-ntins-o mână De cui străpunsă dar stăpână E mâna tare-a lui Hristos. :/