138.

Isus Hristos e Domnul

Isus Hristos e Domnul, Aleluia! (x4) El e Mântuitorul, Aleluia! (x4) El vindecă bolnavii, Aleluia! (x4) El iartă păcătoșii, Aleluia! (x4) Vom fi cu El în slavă, Aleluia! (x4)