98.

Din toate darurile Tale, Doamne

1. Din toate darurile Tale, Doamne, Pe care harul Tău ni le-a făcut, Cu-al lui Isus scump sânge curs pe cruce Nici unul nu e de asemănat. R: Fie slăvit Domnul Isus! Fie slăvită jertfa Lui, Căci El a venit din cer pe pământ Şi viaţa El Şi-a dat pentru noi toţi. 2. Iubirea Ta ne-a cunoscut de veacuri, Când lumea noastră de azi nu era, Şi la Isus, cu-a ei putere mare, Atrasu-ne-ai şi ne-ai unit cu El. R: Fie slăvit Domnul Isus! Fie slăvită jertfa Lui, Căci El a venit din cer pe pământ Şi viaţa El Şi-a dat pentru noi toţi. 3. Şi tot iubirea Ta cea neschimbată Ne va păzi de orişice căderi; Şi-n veci de veci a ei putere mare Vom preamări cu bunătatea Ta. R: Fie slăvit Domnul Isus! Fie slăvită jertfa Lui, Căci El a venit din cer pe pământ Şi viaţa El Şi-a dat pentru noi toţi. 4. Iar când la Tine toţi vom fi în ceruri, Noi înaintea Ta vom arunca, În semn de preamărire, -acea cunună De Tine dată-n îndurarea Ta. R: Fie slăvit Domnul Isus! Fie slăvită jertfa Lui, Căci El a venit din cer pe pământ Şi viaţa El Şi-a dat pentru noi toţi.