97.

Dumnezeu pe Însuși Fiul Său L-a dat

1. Dumnezeu pe Însuşi Fiul Său L-a dat, Cu-al Lui sânge ne-a răscumpărat. Azi El ne priveşte în Isus Hristos, Curăţiţi în totul de păcat. R: Slavă! Slavă, Mielului 'junghiat, Căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat Pentru Tatăl ne-a răscumpărat. 2. Chiar vreun nor de trece între El şi noi El rămane-Acelaşi pentru noi; Chiar de ne pârăşte răul de Vrajmaş, Neschimbată e iubirea Lui. R: Slavă! Slavă, Mielului 'junghiat, Căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat Pentru Tatăl ne-a răscumpărat. 3. Chiar dacă pieri-va lumea ce-o vedem, Noi ne-ncredem în Hristos şi-atunci. Adăpostul nostru e-n iubirea Lui, Căci El viaţa cea de veci ne-a dat. R: Slavă! Slavă, Mielului 'junghiat, Căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat Pentru Tatăl ne-a răscumpărat. 4. În curând, în slavă, noi vom fi cu El Şi-om cânta de-a pururi lui Isus: “Vrednic este Mielul care-a fost 'junghiat Slavă să-I aducem Lui in veci!” R: Slavă! Slavă, Mielului 'junghiat, Căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat Pentru Tatăl ne-a răscumpărat.