96.

Cea mai dulce vorbă-i harul

1. Cea mai dulce vorbă-i harul Prin Isus Hristos venit; El de vină-al nostru cuget Pe deplin l-a curăţit. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit. 2. Harul scapă din robie, Dă lumină şi puteri; De nădejde şi de pace Umple sufletu-amărât. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit. 3. El e-o mină de avere La-ndemâna orişicui, E izvorul bucuriei, Este viaţa cea de veci. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit. 4. Să cântăm deci Celui care Ne-a adus slăvitu-I har! El curând veni-va-n slavă Şi cu El noi vom domni. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit. 5. A lui Faţă toţi vedea-vom La un loc cu sfinţii toţi, Şi-om cânta în slavă harul Ce-n iubirea-I ne-a adus. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit.