93.

Când Isus lăsat-a cerul

1. Când Isus lăsat-a cerul Şi-a venit să moară-aicea, În iubirea Lui cea mare, Pe copii iubea. 2. Veneau mamele atuncea Cu micuţii lor la Domnul, Iar El n-a zis “nu” la nimeni, Ci pe toţi primea. 3. Pentru ei Şi-a dat viaţa, Ca să-i scape de la moarte; Mântui El poate astăzi Chiar şi pe copii. 4. Deci copiii-n El să creadă Şi prin har să-I facă voia, Să se roage Lui întruna, Trăind pentru El. 5. În curând El Se va-ntoarce Ca să ia acas' în ceruri, Pe acei ce pentru Domnul Au trăit aici. 6. Şi atunci şi pe copiii Care L-au iubit aicea, Îi va lua cu El în slavă Şi cu El vor fi.