92.

O! Isuse, Tu stai azi pe scaunul Tău

1. O! Isuse, Tu stai azi Pe scaunul Tău, sus, Căci de mult Tu lucrare-ai săvârşit. Biruit-ai deplin pe Satan cel puternic. Azi, de el, nu ne mai temem. Orice genunchi Ţi Se pleacă în cer Şi în cor toţi Îţi cântă: “Lăudat Tu să fii, vrednic eşti!” 2. Ochii Tăi sunt aici Şi privesc peste noi toţi, Peste toţi cei răscumpăraţi ai Tăi, Şi veghează duios peste toţi cei ce sunt azi Foarte dragi inimii Tale. Tu mijloceşti pentru cei ce Ţi-s dragi, Căci iubirea Ta-i mare, Şi la Tatăl un loc le pregăteşti. 3. “Iată, Eu vin curând!” Sunt chiar vorbele Tale. “Vino, Doamne Isuse, vin' curând! Vin' şi ia-ne acas' în locaşul cel veşnic!” E răspunsul ce-l dăm cu drag. O! ce frumos, când Te vom întâlni În văzduh şi cu Tine Vom veni şi vom împărăţi! 4. Când, pe-acest trist pământ, Vei veni, plin de slavă, Se vor cutremura vrajmaşii Tăi, Se vor boci atunci cei dispreţuitori, toţi, Iară noi împărăţi-vom. Fie slăvit Mielul Sfânt care-a fost Junghiat pentru noi toţi: Slavă, Mielul lui Dumnezeu!