89.

Mai 'nainte de veșnicii

1. Mai ’nainte de veşnicii, În Tine Tatăl ne-a ales. În Tine, Preaiubitul Său, Isuse, Ţie, El ne-a dat. Noi suntem azi mireasa Ta, În Tine toţi ne-ncredem azi, Putere zilnic Tu ne dai Ca să trăim spre slava Ta. 2. Tu eşti acum în ceruri sus, Fiul de Tatăl prea iubit Şi jertfa Ta Te-a arătat Plin de iubire şi de har. De-aceea toţi Te preamărim, Căci pentru noi ai fost ’junghiat, Şi mântuiţi suntem acum Prin scumpu-Ţi sânge ce-ai vărsat. 3. În Tine, Tatăl nostru scump Ne-a arătat iubirea Sa. Ce fericiţi suntem privind Azi slava Lui pe faţa Ta! Îţi dăm mărire-n veci de veci, Căci prin a-Tale suferinţi, Noi, fericire-am dobândit: Isuse, fii în veci slăvit! 4. Tu Însuţi vei veni curând, Ca să ne iei cu Tine-n cer Şi-n casa Tatălui Ceresc Să fim cu Tine-n veci de veci. Ce fericiţi vom fi atunci, Scăpaţi de griji şi de păcat! Răpiţi de frumuseţea Ta, Te vom slăvi neîncetat.