86.

Isus a înviat din morți

1. Isus a înviat din morţi, Mormântul biruind deplin Şi închisoarea morţii-a spart, Scoţând din ea pe cei robiţi. Atotputernic e acum Să izbăvească deplin pe toţi, Căci mort a fost şi-a înviat Și-acuma El e-nălțat la cer. 2. El pentru noi S-a răstignit Şi-a noastră vină-a şters de tot, Şi-acum-naintea Tatălui Stăm în neprihănirea Lui. Deci cine ne va-nvinui De vreun păcat de noi săvârşit, Când el a fost spălat de mult De sângele lui Isus cel scump? 3. Pe cei neprihăniţi ai Lui Cine-i va osândi acum Când ei de Dumnezeu cel Sfânt Sunt socotiţi neprihăniţi? Cine-i va-nvinui acum, Când pentru ei a murit Isus Şi stă la dreapta Tatălui Şi-acum mijloceşte pentru ei? 4. El datoria a plătit Şi de osândă ne-a scăpat. În El ne-ncredem de acum, Căci El ne-a mântuit deplin. Cin’ de iubirea lui Isus Va despărţi pe cei ce sunt azi Mai mult decât biruitori În Domnul nostru Isus Hristos?