84.

Rătăceam odinioară

1. Rătăceam odinioară Toţi ca fiul cel pierdut, Duşi de oarba rătăcire, Depărtaţi de casa Ta. Însă,-n haru-Ţi fără margini, Ne-ai oprit şi ne-ai chemat, Ne-ai iertat nelegiuirea, Ne-ai primit cu drag nespus. 2. Ai junghiat viţelul gras şi Ne-ai chemat să locuim Sus în cer, în a Ta casă, Al iubirii scump locaş. „Ava” (Tată), noi de Tine Astăzi ne apropiem, În al lui Isus scump Nume, Să-Ţi aducem laudă. 3. Ne-a spălat cu scumpu-I sânge De păcat şi vină grea Şi-nvăţatu-ne al Tău Duh „Ava” (Tată) să-Ţi strigăm. Noi, copiii Tăi, acuma, Adunaţi cu toţi aici, Azi Te binecuvântăm toţi, Căci atâta ne-ai iubit! 4. Tată, noi Te preamărim azi, Iară oştile cereşti Văd, în noi, minunea mare A iubirii ce ne-o porţi. O! Ce mare moştenire În Isus ne-ai pregătit: Ne-ai ales să fim, în Fiul, Desfătarea Ta în veci!