82.

O, Mântuitorul nostru

1. O! Mântuitorul nostru, Viaţa Tu Ţi-ai dat, Sângele Ţi-a curs pe cruce. Cât ai suferit! R. Te mărim, deci azi cu toţii, Căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm acum cu toţii Căci ne-ai mântuit. 2. Omul Ţi-a pregătit crucea Şi Te-a răstignit. Ai purtat şi judecata, Ca să-l mântuieşti. R. Te mărim, deci azi cu toţii, Căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm acum cu toţii Căci ne-ai mântuit. 3. Dar trecut e-acuma chinul Şi durerea Ta. Ai sfârşit lucrarea toată Pentru păcătoşi. R. Te mărim, deci azi cu toţii, Căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm acum cu toţii Căci ne-ai mântuit. 4. Azi, într-o zidire nouă, Tu eşti Capul ei, Capul unui şir de oameni După voia Ta. R. Te mărim, deci azi cu toţii, Căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm acum cu toţii Căci ne-ai mântuit. 5. De trecut, ne-ai dat iertare; Azi ne izbăveşti De-a păcatului putere Până vei veni. R. Te mărim, deci azi cu toţii, Căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm acum cu toţii Căci ne-ai mântuit.