77.

Veniți, priviți pe Domnul nostru

1. Veniţi, priviţi pe Domnul nostru Pe cruce răstignit de noi! El suferă dispreţ şi moarte, Cu trupul frânt, de tot zdrobit. R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 2. Priviţi-I fruntea-ncununată Cu spini ce-o fac să sângere! Ostaşii greu Îl pălmuiesc toţi, Iar El se roagă pentru ei. R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 3. Priviţi-I mâinile străpunse De cuiele bătute-adânc! Din coastă, sânge, apă curge Iertare, pace dând la toţi. R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 4. Şi, când a zis Isus: „Mi-e sete!” La noi toţi S-a gândit atunci. De noi, de toţi Îi era sete: Voia ca noi să fim ai Lui.  R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 5. Şi când osânda El purtat-a, De care vrednici noi eram, Strigat-a: „Dumnezeul Meu, oh! De ce M-ai părăsit, de ce?” R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 6. „Sfârşitu-s-a acuma totul”, Păcatul ispăşit a fost, „Eu Ţie, Tată, Îţi dau Duhul”, A zis şi capul Şi-a plecat. R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi! 7. Pe cruce pentru noi murit-a, Ca să ne scape de păcat. De-aceea azi slăvim din inimi Pe Cel ce pentru noi S-a dat.  R. El, pentru noi, pe cruce-a fost pus; Suferit-a pentru noi. Deci, strânşi în scumpu-I Nume-acum, Să-L preamărim, cântându-I toţi!