673.

La masa-Ți stau astăzi

1. La masa-Ți stau astăzi, Părinte Divin, La ora-nchinării copiii Tăi vin /: Și-n cântec de slavă-n iubirea-Ți scăldați Învăț-armonia, Întâiu-ntre frați. :/ 2. Cu strigăt de ,,Ava” te cheamă smeriți, Ei, rodul iubirii, pe veci fericiți, /: Salvații din moarte prin harul de sus Și, El, Domnul slavei, El, jertfa – Isus. :/ 3. Pe masa-nchinării stă Mielul jertfit, Stă Pâinea Vieții ce-n lume-a venit! /: Sublim Te desfată parfumul de har În inimi umplute de veșnicu-Ți dar. :/ 4. E scump-amintirea de Trupul cel frânt, De viața zdrobită când răul a-nfrânt, /: De sângele nobil ce-n veci ne-a spălat, Ce-n pâine și-n vin El ca semn le-a lăsat! :/