67.

O, Isuse, Tu, singur, Tu ești vrednic

1. O! Isuse, Tu, Singur Tu eşti vrednic Necurmat să fii lăudat, /: Căci iubirea Ta şi-ndurarea Ta sunt Mai presus de tot ce gândim. :/ 2. Cinste Îți aduc ale noastre inimi Şi-al Tău Nume Îl preamărim! /: Noi ştim ce-ndurări sunt în al Tău Nume Şi-al Lui mare preţ Îl vestim. :/ 3. Toţi să lăudăm pe Mântuitorul, Fraţi, surori, noi toţi să-L mărim! /: Să-I cântăm aici până ce în ceruri Slava Lui din nou vom cânta :/ 4. Slavă, slavă Lui, scumpului Său Nume! Slavă lui Isus! Slavă Lui! /: El e plin de har şi de bunătate. Slavă lui Isus! Slavă Lui! :/