669.

Pe Tine Tată, Te slăvim

1. Pe Tine Tată Te slăvim Cu toţii azi Te preamărim Pentru că eşti din veşnicii Un Dumnezeu al celor vii. În orice vreme, cel ce se teme, Poate să cheme Numele Tău! Tu eşti în Sine, Supremul bine Pentru oricine, prin harul Tău. 2. Pe Tine Tată Te slăvim, Pe Tine noi ne bizuim, Pentru că eşti nemărginit Un Tată bun, desăvârşit. În încercare, ne dai răbdare Că Tu eşti mare, eşti Dumnezeu! Ne dai tărie să-Ţi slujim Ţie Cu bucurie mereu, mereu. 3. Pe Tine Tată Te slăvim Şi cu toţii Îţi mulţumim Pentru că Te-ai descoperit Prin Fiul Tău scump şi iubit. El ne iubeşte, ne ocroteşte Şi ne-nsoţeşte pe acest pământ. E-un sprijin tare pentru oricare Îl vede mare prin Duhul Sfânt! 4. Pe Tine Tată Te slăvim Prin Fiul Tău Te preamărim, Prin El, noi Te vom lăuda În veci de veci spre slava Ta! 'Nălţăm spre Tine, imnuri divine Din inimi pline de El, Isus; El, Salvatorul, Mântuitorul Şi Împlinitorul a tot ce-a spus.