642.

Pe-un pământ de nobili

1. Pe-un pamânt de nobili, Respins şi-ndepărtat, Se-ntoarce fără veste Un fiu de împărat. Se-ntoarce cu durere Cu lacrimi şi suspin Şi se întreabă într-una Nu-i prea târziu să vin? R: Primeşte-mă, o, Tată! E-adevărat am greşit Primeşte-mă la Tine De lume m-am scârbit. Primeşte-mă o, Tată! E-adevărat am greşit Dar azi mă-ntorc la Tine O, Domnul meu iubit! 2. Priveşte lung în zare Şi vede un palat Se-ntreabă-n remuşcare De ce n-am ascultat? De ce-am plecat de-acasă Când totul era al meu? De ce-am uitat că Tată Îmi este Dumnezeu? 3. Şi cum stătea pe gânduri Acest fiu nu vedea Că Tatăl său în poartă Cu drag îl aştepta! Doar când şi-a rupt privirea De tot ce era jos A îmbrăcat cu slavă Un alb veşmânt frumos!