636.

Nu ești învins cât timp ai credința

1. Nu eşti învins cât timp credinţa Nu ţi-ai schimbat şi nu ţi-ai stins: Credinţa iarăşi te ridică, Poţi fi căzut, dar nu învins! 2. Nu eşti înfrânt cât timp nădejdea Și ţelul ei îţi este sfânt: Nădejdea iarăşi te-ntăreşte, Poţi fi trântit, dar nu înfrânt! 3. Nu eşti zdrobit cât ai iubirea Curată şi de neclintit: Iubirea iarăşi te înalţă, Poţi fi călcat, dar nu zdrobit! 4. Nu eşti departe până duhul Și rugăciunea nu ţi-s reci: Prin ele eşti mereu aproape, Dar fără ele, dus pe veci! 5. Nu rătăceşti cât timp ţii gândul Și inima la ce-ai primit: Când inima ţi-e-n altă parte, Chiar stând cu-ai tăi, eşti rătăcit! 6. Nu mori când inima-ncetează Ci când de Cer ai ochii rupţi, Când nu mai arzi şi nu mai sângeri, Când nu mai plângi şi nu mai lupţi! 7. Biruitori, eroi şi vrednici Sunt numai cei ce neclintit Duc legământul pân' la jertfă Și lupta până la sfârşit!